Sauen, hunden og gjeteren, 2015-2019
 

Det er over 40 000 sauer som årlig blir fraktet fra Jæren/Dalane til sommerbeite i Hunnedalen, Setesdalen og Sirdal. Der tar gjetere og heiasjefer over sauene, og fører de inntil heis(fjels), og passer på de gjennom sommeren, og fører de ned igjen i løpet av september. Denne ordningen er avhengig av heiasjefene og bønder som forvalter og leverer denne kunnskapen videre til neste generasjon. Denne ordningen er ikke særnorsk. I mange deler av Europa har de hatt tradisjon å sende dyrene til fjels på sommerbeite: Transhumance - den årlige gang av flokken opp til sine sommerfjellbeiter. I forrige århundre falmet denne tradisjonen transhumance, sauer (kyr og geiter) ble pakket på lastebiler og fraktet til bedre beite i lavlandet. Men nå er det en oppblomstring i gang over hele Europa, ledet av Slow Food aktivister og økologer og husdyr oppdrettere, som ønsker å ta tilbake "arv" av årtusener gammel tradisjon.

Prosjektet er under utvikling. Forventet utstilling ved Jærmuseet /Vitengarden 2019