Arktiske perspektiver, 2015
 

Arktis er en benevnelse på hav- og landområdene omkring Nordpolen. Store deler av dette området er utilgjengelig for oss mennesker . Norsk Arktis utgjør noen av de siste relativt uberørte villmarksområdene i verden. Klimaet i Arktis er i sterk endring med økende temperaturer, smeltende is og endrede økosystemer. Områder som tidligere var utilgjengelige på grunn av isen åpnes nå for utvinning av ressurser og nye seilingsruter. Det vil sette en sårbar natur under press og er en utfordring i forhold til politiske mål om å beskytte miljøet i Arktis.

I oktober 2015 var jeg på et tre uker lang kunstneropphold på Svalbard (www.thearcticcircle.org) - to av dem på en seilskuten Antigua. Vi mennesker blir veldig små og sårbare i dette landskapet og naturen er overveldende.

Etter at vi seilte ut av Isfjorden ut fra Longyarbyen hadde vi ikke lenger mobildekning  eller internettdekning. Det var båten oss og naturen i 2 uker. Vi vil ikke kunne se vinden på Svalbard, fordi det finnes ingen trær som vinden kan få fatt på, en må ut og føle den på kroppen og i ansiktet. Opplevelsen av perspektiv og avstand blir veldig abstrakt. I dette prosjektet søker jeg det abstrakte i menneskets nærvær, og de ulike linjer perspektiv som oppstår.

Dette er et foto- og videoprosjekt under bearbeidelse.  To foto fra dette prosjektet ble vist på Vestlandsutstillingen 2017.

http://www.vestlandsutstillingen.no/2017-3/