Poetisk propaganda / Wake up slow down / Røst, 2016

Et samarbeid med billedkunstner Anne Kristiansen

Video og foto

I februar 2016, ble vi invitert til å stille ut under Cross Correnti, en festival for visuell kunst på Røst. Cross Correnti er en del av Querinidagene 5.-7. august 2016. Prosjektleder for kunstfestivalen var Lise-Kari Berg. 

Arbeider med koblinger og kontraster som oppstår når arbeid innen foto og video møtes. Motivkretsen spenner fra dokumentariske til iscenestattesituasjoner. Nye tolkninger ogfortellinger oppstår i det arbeidene møtes.

Røst er et fiskevær med storflott natur og storhavet som nærmeste nabo. Festivalens overordnede tematikk var tolkninger av de kryssende havstrømmene rundt Røst. Fram mot utstilling på Røst arbeidet vi på hver vår kant med å gjøre foto og video opptak Anne Kristiansen i Oslo og Anne Helen Robberstad i Stavanger. Vi mø tes 3 ganger i Oslo for å samordne opptakene og prosjektet før avreis til Røst. Kunstfestivalen ble arrangert på fiskebruket på Greger, Glea og på Skomvær fyr. Poetisk Propaganda fikk tildelt en sjøbod på Glea. Sjøboden blir bebodd av fiskere i skreisesongen, og står rett på brygga med havna rett utenfor døra. Det var et røft lokale med mye særpreg. Det var spennende å koble arbeidene våre sammen i disse lokalene. 

På Røst brukte vi en uke til å ferdigstille video sekvensene til en videoinstallasjon, med innslag av nye video opptak fra Røst. På samme måte arbeidet vi med fotografiene, vi tok med oss et stort utvalg av foto for å arbeide frem en felles stedspesifikk installasjon i sjøboden. 

Poetisk Propaganda er et samarbeid mellom kunstnerne Anne Kristiansen og Anne Helen Robberstad, begge med bakgrunn fra Kunstakademiet I Trondheim. Poetisk Propaganda arbeider med koblinger og kontraster som oppstår når arbeid innen foto og video møtes. Motivkretsen spenner fra dokumentariske til iscenesatte situasjoner. Nye tolkninger og fortellinger oppstår i det arbeidene møtes.