SensE and Sensitivity, 2014

Et samarbeid med Akvaplan Niva Sense, Geir Morten Skeie og Cathrine Steffensen.
Vist ved IOSC International Oil Spill Conference 2014 / film festival Savannah, Georgia, USA