Norway Cloth, 2017

Et samarbeid med med Arkeologisk Museum for Den kulturelle skolesekken
 

Filmen Norway Cloth er en laget av Anne Helen Robberstad til prosjektet "Den Raude Tråden" sammen med Arkeologisk Museum i Stavanger ved Ellen T. Bøe og Rogaland Fylkeskommune til Den kulturelle skolesekken .

Gamle saueraser har ull av svært høg kvalitet men i dag vert mesteparten av ulla sendt ut av landet eller destruert.Samstundes importerer vi store mengder ull og klede fra andre sida av verda.Korleis kan vi skapa en ein bærekraftig industri av norsk design i norsk ull og som tek opp tråden frå fortida?