Sårbar, 2013

Separatutstilling på Høyloftet, Hå Gamle Prestegard, Hå kommune
3 videoprojeksjoner
 

I videoinstallasjonen Sårbar ønsket jeg å sette fokus på, bonden på Jæren, på forholdet mellom mennesker, fugler og dyr i et landskap som angår oss alle. Jæren og Rogaland blir sett på som en av de beste områdene vi har i Norge til matproduksjon. Matproduksjonen er under stadig utvikling og diskusjonen om fremtidig matmangel i verden er høyst aktuell. Samtidig spiser vi i Norge mer kjøtt enn noen gang. Etterspørselen etter bolig i et området som er sterkt preget av oljeindustrien legger press på matjorda. Jæren har et rikt fugleliv hvor flere arter kommer på rødliste over truede arter. Sårbare fugler og et intenst jordbruk skaper debatt.

Problemstillinger og spørsmål som blir tatt opp i prosjektet er: Kan en drive et moderne landbruk og samtidig ivareta natur og miljø I forhold til sterkt truede arter som f.eks. fugler som er på rødlista for utrydningstruede arter, og som er sårbare, som eks svarthalespoven åkerrikse og vipa? Krav til effektivisering og billig mat hva gjør det med bonden og hvilke valg som blir tatt i forhold til dyrevelferd? Hvordan har dyrene det i landbruket? Hvilket forhold har bonden til dyrene sine? Hvorfor blir en bonde?